Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2016

anastasie
5213 010a 360
anastasie
4843 4cbf 360
Reposted fromhalpert halpert viablackheartgirl blackheartgirl
anastasie
Są godziny, które liczą się podwójnie, i lata niewarte jednego dnia.
— K. T. Toeplitz
anastasie
1157 4612 360
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxluminescencex xluminescencex
anastasie
1157 4612 360
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxluminescencex xluminescencex
anastasie
7588 35bd 360
anastasie
7382 931a 360
Reposted fromartois artois viajamaicanbeat jamaicanbeat
anastasie
anastasie
8622 66a1 360
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajamaicanbeat jamaicanbeat
anastasie
Z czasem dotarło do mnie, że nie muszę sobie ze wszystkim radzić.
— all i need is time
anastasie
2458 8c41 360
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz
anastasie
Reposted fromtfu tfu viawiksz wiksz
anastasie
Najgorsze dni to takie kiedy masz czas i nic nie robisz.
— zdecydowanie..
Reposted fromcripple cripple viawiksz wiksz
anastasie
Spójrz na siebie. Jesteś młodą osobą. Przestraszoną. Czego się boisz? Przestań się przejmować. Przestań hamować słowa. Przestań myśleć co sądzą inni. Noś to na co masz ochotę. Słuchaj takiej muzyki jaką lubisz. Puść ją głośno i tańcz do upadłego. Wyjdź i pójdź tam gdzie chcesz nie myśląc o jutrze. Nie czekaj na piątek. Żyj teraz. Zrób to teraz. Podejmij ryzyko. Powiedz swe sekrety. Kiedy zrozumiesz, że to Twoje życie?
Spełnij marzenia.
Reposted fromalone-again alone-again viayouuung youuung
anastasie
7470 b6c3 360
Dziękuję osobie, która to napisała. Wiedz, że kim kolwiek jesteś poprawiłeś mi dziś dzień. 25.11.2016 ♥
Reposted fromSkydelan Skydelan viayouuung youuung
anastasie
7470 b6c3 360
Dziękuję osobie, która to napisała. Wiedz, że kim kolwiek jesteś poprawiłeś mi dziś dzień. 25.11.2016 ♥
Reposted fromSkydelan Skydelan viayouuung youuung
anastasie
6268 2b55 360
anastasie
3397 363a 360
Reposted fromxalchemic xalchemic viayouuung youuung
anastasie
6699 a595 360
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafoods foods
anastasie
"Mówiąc 'szczęście' nie mam na myśli wielkiego banana na ryju, podskoków radości i pękania ze śmiechu. Mam na myśli coś na kształt spokoju. Takiego spokoju, kiedy nic nie musisz, kiedy po prostu robisz swoje." ~ Włodek Markowicz
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viayouuung youuung
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl