Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

anastasie
anastasie
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
anastasie
9857 6ce0 360
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablubra blubra
anastasie
1433 22c3 360
Reposted fromniente niente viablubra blubra
anastasie
1054 93c6 360
Reposted fromrol rol viablubra blubra

May 20 2019

anastasie
4115 b7d9 360
Reposted frompiehus piehus viablubra blubra
anastasie
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablubra blubra
anastasie
3455 473a 360
anastasie
anastasie
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
anastasie
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”

May 19 2019

anastasie
anastasie
8298 a101 360
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi vialaparisienne laparisienne
anastasie
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaSkydelan Skydelan
anastasie
3916 d5ef 360

fehral:

oldfarmhouse:

In the woods

http://pin.it/_lbPcvw

F E H R A L | win or learn, never lose. | IG: itsjesslam

anastasie
Reposted frombluuu bluuu viaholymoly holymoly
anastasie
anastasie
8192 3ff3 360
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
anastasie
3211 7aa0 360
Reposted fromoll oll viablackdrama blackdrama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl