Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2016

anastasie
9073 a7ed 360
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie vianojka nojka
anastasie
2697 9dfc 360
Reposted frompannakies pannakies viakrainakredek krainakredek
anastasie
anastasie
4227 4d04 360
Reposted fromsaiwala saiwala vianoisetales noisetales
anastasie
8163 1806 360
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadarja- darja-
anastasie
przestań rywalizować ze wszystkimi. nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viadarja- darja-
anastasie
anastasie
2051 61fe 360
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viadarja- darja-
anastasie
Dobrze jest czasem nie być. Dziś właśnie mnie nie było. Siedziałem sobie cichutko w kąciku własnej reżyserki, dmuchając w kubek herbaty i trenując niebycie. Szło mi coraz lepiej. (...) 
Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego.
— Bruczkowski
Reposted from61sekund 61sekund viakomplikacja komplikacja
anastasie
anastasie
6544 c0b9 360
Reposted fromtola tola viawiksz wiksz
anastasie
5904 30d0 360
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz
anastasie
7770 655a 360
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz
anastasie
anastasie
6849 9e85 360
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viawiksz wiksz
anastasie
4190 5c76 360
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiksz wiksz
anastasie
anastasie
7194 0412 360
Reposted frompablafiorella pablafiorella viawiksz wiksz
anastasie
0665 d84a 360
Reposted fromSzczurek Szczurek viawiksz wiksz
anastasie
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl