Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

anastasie
Reposted frombluuu bluuu viapompompom pompompom
anastasie
anastasie
anastasie
3873 79f8 360
psycho psycho psycho
Reposted fromkruxx kruxx viakrainakredek krainakredek
anastasie
0906 3368 360
anastasie
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viaunhappys unhappys
anastasie
3852 c6e7 360
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
anastasie
3720 5c0b 360
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
anastasie
1444 90f9 360
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viamslexi mslexi
anastasie
- Jeśli kobieta mówi "nie", to znaczy "nie".
- A facet słyszy to, co chce słyszeć.
— "Przyjaciółki"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
anastasie
Boję się, że to na co czekam nigdy się nie wydarzy
— 19:54
Reposted frommslexi mslexi

May 22 2017

anastasie
8302 7d65 360
Reposted fromretro-girl retro-girl viakobiety kobiety
anastasie
7417 2388 360
Reposted fromretro-girl retro-girl viakobiety kobiety
anastasie
8491 f756 360
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
anastasie
anastasie
7904 cc77 360
Reposted fromtfu tfu viadotknij dotknij
anastasie
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viamslexi mslexi
anastasie
anastasie
8891 9bd6 360
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
anastasie
1085 53ee 360
Reposted fromnezavisan nezavisan viamslexi mslexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl