Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

anastasie
Reposted frombluuu bluuu viaakysz akysz
anastasie
Reposted frombluuu bluuu viaakysz akysz
anastasie
4118 5d8f 360
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaakysz akysz
anastasie
anastasie
5399 93ae 360
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaakysz akysz
anastasie
0219 c745 360
Reposted fromdaysleeper daysleeper viaakysz akysz
anastasie
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaakysz akysz
3062 24b1 360
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaakysz akysz
anastasie
6812 3293 360
anastasie
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
Reposted fromwhatyouwantsee whatyouwantsee viaodnowa odnowa
anastasie
W skali od 1 do 10 jak bardzo jest źle?
— Nie potrafię wstać rano do pracy.
Reposted fromPoranny Poranny viaodnowa odnowa

November 19 2017

anastasie
0550 0bb2 360
Reposted fromwezuwia wezuwia viablubra blubra
anastasie
Reposted fromdobby dobby viajamaicanbeat jamaicanbeat
anastasie
0495 9b45 360
Reposted fromoutoflove outoflove viajamaicanbeat jamaicanbeat
anastasie
4037 bd30 360
anastasie
Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson
9705 7494 360

rhosal:

cahlmest:

Be kind x

+

anastasie
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
anastasie

November 13 2017

anastasie
5930 4b0e
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl