Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2020

anastasie
4110 4661 360
Reposted fromdusielecc dusielecc viaweheartit weheartit

June 07 2020

3287 df32 360
anastasie
6523 af14 360
I regret nothing
Reposted fromZircon Zircon viawiksz wiksz

June 04 2020

anastasie
4503 2aa0 360
Reposted fromhekate hekate viaroyalityxx royalityxx
anastasie
anastasie

June 01 2020

anastasie
Kiedy już wszystko masz, okazuje się, że to nie prawda
— Kasabian "Goodbye Kiss"
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele viawezsplyn wezsplyn

May 31 2020

anastasie
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
anastasie
5893 e3d6 360
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
anastasie
3094 18a2 360
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
anastasie
7177 dbd3 360
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiksz wiksz
anastasie
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Małe życie
Reposted fromwhyme whyme viamiscauliflower miscauliflower
anastasie
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viawezsplyn wezsplyn
anastasie
9139 4e63
Reposted fromzelbekon zelbekon viablackheartgirl blackheartgirl

May 29 2020

anastasie
Mam w sobie dużo szacunku do trudnych sytuacji w jakich znajdują się inni. Nie widzę demonów z jakimi inni się mierzą, ale wiem, że je mają. Rozumiem, że można być złamanym i czuć się tak bezsilnym, że wyjście do sklepu po mleko jest wyzwaniem. Nie mierzę wszystkich jedną miarą, bo mam świadomość, że ja, Ty i każda inna osoba, jesteśmy w innych punktach. Zarówno na osi czasu, jak i na osi możliwości oraz osiągnięć.
— Volant
Reposted fromlovvie lovvie viamadeinchina madeinchina
anastasie
anastasie
1396 bdf5 360
Reposted frompiehus piehus viawiksz wiksz
anastasie
2654 9361 360
anastasie
Reposted fromshakeme shakeme viabreatheslow123 breatheslow123
anastasie
5792 d6b9 360
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...